Λεύκες , Πάρος 84400 ,Κυκλάδες, Ελλάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Lefkes Village Hotel

Διεύθυνση Ξενοδοχείου:

Ταχ Θυρίδα 71, Λεύκες ,Πάρος 84400
Κυκλάδες, Ελλάδα
Tel: +30 22840 41827
Fax: +30 22840 42398
E-mail: lefkesvl@otenet.gr

Χειμερινή διεύθυνση:

11A Χάριτος, Κολωνάκι 10675, Ελλάδαe
Tel/Fax: +30 210 7293351
E-mail: lefkesvl@otenet.gr

ΧΑΡΤΗΣ